NOWOŚCI

BIOCHEM Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 1996 z myślą o imporcie i dystrybucji substancji farmaceutycznych stosowanych do szpitalnej produkcji płynów infuzyjnych i preparatów medycznych.

W roku 1999 uzupełniła swoją ofertę o pełny zakres materiałów zużywalnych i koncentratów wodorowęglanowych do hemodializ oraz inny sprzęt specjalistyczny stosowany w stacjach dializ i pozostaje do dzisiaj aktywna na tym rynku.

Od roku 2002 Biochem uzupełnia swoją ofertę o sprzęt medyczny na potrzeby oddziałów intensywnej terapii, anestezjologii, onkologii, ortopedii, urologii, chirurgii plastycznej, chirurgii ogólnej oraz kardiochirurgii.

W latach 2002 – 2007 Biochem uzupełnia swoją ofertę o sprzęt medyczny na potrzeby oddziałów intensywnej terapii i anestezjologii, onkologii oraz urologii.

W latach 2008-2010 dalej rozwija zastosowania zaawansowanych systemów medycznych na potrzeby kariochirurgii i kardiologii.

Pracuje też intensywnie nad zastosowaniem systemów bezigłowych dla oddziałów onkologicznych.

Lata 2010 – 2011 – to dalszy duży rozwój zastosowań systemów bezigłowych w eliminacji zakażeń od-cewnikowych oraz znaczny rozwój współpracy z czołowymi ośrodkami kardiologicznymi.

Inne ciekawe projekty pod kątem ich zastosowania w służbie zdrowia są w trakcie realizacji